IDOMENEO - Wolfgang Amadeus Mozart


Aalto Theater Essen
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

IDOMENEO

Musikalische Leitung Tomáš Netopil
Inszenierung Francisco Negrin
Ausstattung Tobias Hoheisel
Video Juan Rodón
Dramaturgie Alexander Meier-Dörzenbach
Choreinstudierung Alexander Eberle

Premiere am 29. November 2014