"Parto, ma tu ben mio ..." – ARIE DES SESTO – Wolfgang Amadeus Mozart


Aalto Theater Essen
Wolfgang Amadeus Mozart

TITUS – La clemenza die Tito"

Arie des Sesto: Part, ma tu ben mio ..."

Bettina Rank - Mezzosopran
Essener Philharmoniker
Musikalische Leitung Tomáš Netopil