X-FREUNDE – Felicia Zeller


Landestheater Detmold
Schauspiel von Felicia Zeller

X-FREUNDE


Inszenierung: Jessica Sonia Cremer
Ausstattung: Mathias Rümmler
Dramaturgie: Christian Katzschmann

Premiere am 16. März 2017